Piemiņas uzruna Mārtiņa dzimšanas dienā

Mācītāja Jirgena Filipsa (Jürgen Philipps) uzruna Mārtiņam Urdzem veltītajā piemiņas brīdī 2021. gada 27.augustā.

Mīļā draudze!

Un tagad saka tas Kungs, kas Tevi radījis:
Nebīsties, jo es tevi atpestīju;
es tevi saucu tavā vārdā;
tu esi mans.
(Jesaja 43,1).

Nebīsties, teica Dievs, saka Dievs Mārtiņam, saka Dievs mums. Tu esi pasargāts manā mīlestībā, dzīvē, miršanā un nāvē, tagad un uz visiem laikiem.

Jo es Tevi atpestīju, es jūs atpestīju, saka Dievs, mana mīlestība pret jums nepazīst robežas.

Es Tevi saucu Tavā vārdā, Mārtiņ. Es pazīstu tavu spēku un arī tavu vājumu, un arī visu to smagumu, ko tu nesi kopā ar tiem cilvēkiem, kurus Dievs tev uzticēja.

Dievs saka: Es tev eju līdz. Es esmu kopā ar Tevi, Tu piederi pie manis, Tu man esi mīļš. Jūs man esat mīļi.

Mīļā draudze.

Savā pēdējā vēstulē Mārtiņš man rakstīja dziļu mieru un paļāvību. Viņš mani žēlo: Man iet labi, esmu Dieva pasargāts. Esmu apņemts no to cilvēku mīlestības, kas ir ap mani.

Dievs raugās uz mums ar mīlošu skatu. Dievs ir ar mums. Mārtiņš visu savu dzīvi dzīvoja šajā pārliecībā.

Tas viņam deva drosmi! Tas viņam deva spēku dāvināt tik daudz mīlestības.

Mārtiņš dzīvoja kopā ar Krusta draudzi un Liepājas diakoniju, sekojot Dieva dēla Jēzus Kristus pēdās.

Jēzus Kristus saka:

Ko jūs esat darījuši kādām no manām vissmazākajām māsām un brāļiem, to jūs esat man darījuši. (Mat. 25,40)

Mārtiņš bija līdzās ar savu sievu Aiju, savu ģimeni, saviem draugiem un draudzenēm; Mārtiņš bija līdzās ar savu draudzi, cilvēkiem grūtībās, nabagajiem un slimajiem.

Viņš neatlaidīgi cīnījās ar lielu mīlestību un pazemību par savējiem. Viņš mūs iedvesmoja to arī darīt.

Drošsirdīgi un bezbailīgi viņš iestājās par taisnīgumu un žēlsirdību, jo Dievs mīl taisnīgumu un žēlsirdību.

Mārtiņš nesaudzēja nedz sevi, nedz savus spēkus.

Viņa dzīves mērķis bija veidot diakonisku draudzi, Jēzus Kristus pēctecībā.

Kristīgu draudzi, kurā bezpajumtnieki var paēst, kurā saslimušie var saņemt palīdzību, arī bez maksas, kurā trūcīgie var saņemt drēbes, kurā visi var pulcēties, dzīvot un strādāt kopā, un kurā neviens netiek izstumts.

Kristīgu draudzi, kurā cilvēki sarunās par Bībeli pārdomā savu dzīvi un dalās ar to, kurā svētbrīžos un dievkalpojumos kopā lūdz un sludina Dieva priecīgo vēsti.

Jo Dievs ir dzīvības avots, un viņa gaismā mēs redzam gaismu. (ps.36,10)

Dieva gaisma spīd tumsībā un tumsu padara gaišu.

Mārtiņš dzīvoja, lai nestu šo Dieva gaismu cilvēkos, lai dotu tālāk Dieva mīlestības vēsti un dzīvotu pēc tās.

Jo Dievs ir mīlestība; un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs viņā. (1.Jņ.4,16)

Mārtiņš ir un paliek mums liela priekšzīme, mīļš cilvēks, draugs, brālis Kristū; un viņš dzīvo tālāk mūsu atmiņās un mūsu sirdīs.

Dievs lai svētī un pasargā Mārtiņu.

Amen