Mārtiņš Urdze

Šī mājaslapa ir vieta visiem tuvumā un tālumā, kas sirdī bija un ir kopā ar Mārtiņu.

Nāve nav pielikusi punktu viņa aizsāktajam darbam un vērtībām, par kurām viņš iestājās.