Par Mārtiņu Urdzi

Mārtiņš Urdze
Foto: Dāvids Birulis

1960

1960. gada 27. augustā piedzimst Oldenburgā, Vācijā. Gitas un Pauļa Urdzes pirmais bērns, vēlāk ģimenē piedzimst Pēteris, Tabita un Toms. 1982. gadā brālis Pēteris mirst auto katastrofā Anglijā.

1981

No 1981. – 1988. gadam studē teoloģiju Vācijas augstskolās Neuendettelsau, Berlīnē un Hamburgā.

1990

1990. gadā tiek ordinēts par mācītāju Latvijas ev. lut. baznīcā ārpus Latvijas.

1991

No 1991. – 1993. gadam izmācās par sertificētu veco ļaužu kopēju.

1993

No 1993. – 1995. gadam strādā par veco ļaužu kopēju pansionātā Oldenburgā.

1995

1995. gadā pārceļas uz dzīvi Latvijā un kļūst par Liepājas Diakonijas centra mācītāju.

1999

1999. gadā kļūst par Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītāju.

1999

1999. gadā salaulājas ar Aiju Druvaskalni.

2002

2002. gadā uzņemas arī mācītāja pienākumus Saraiķu ev. lut. draudzē.

2006

No 2006. gada ieceļ par valdes priekšsēdētāju Liepājas Diakonijas centram.

2010

2010. gadā aiziet mūžībā sieva Aija Druvaskalne-Urdze.

2016

2016. gadā izstājas no Latvijas ev. lut. baznīcas, tā izsakot savu protestu pret tās lēmumu neļaut par mācītājām ordinēt sievietes.

2017

2017. gadā saņem goda titulu “Gada Liepājnieks” kā atzinību par viņu ieguldījumu, organizējot un vadot sociālos projektus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2020

2020. gadā svin savu 60. dzimšanas dienu.

2021

2021. gada 23. aprīlī pēc smagas bet īsas slimošanas mirst savās mājās Liepājā.