Jēzus statuja Limbiķu kapos

2021. gada 1. maijā Mārtiņš tika apbedīts Limbiķu kapos. Limbiķu kapsētas tuvumā atrodas sociālais aprūpes centrs “Iļģi”, par kura iedzīvotājiem Mārtiņš daudzus gadus rūpējās. Viņš sev izvēlējās vietu kapsētas tālākajā, pamestajā daļā, kur tiek apbedīti “Iļģi” iemītnieki.

Pēdējais projekts, ko viņš mums ir uzdevis, ir uzstādīt pieminekli šiem cilvēkiem. Piemineklis atveidos Jēzu ar atvērtām rokām. Uzraksts būs:

“Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt.” (Mat. 11:28)

Ziedojumu konts Latvijā

Liepājas Diakonijas centrs
Reģ. Nr. 40008103059
A/S SWEDBANK
IBAN: LV02HABA0551041046695
BIC: HABALV22
Ar norādi: Ziedojums Mārtiņa Urdzes piemineklim

Ziedojumu konts Vācijā

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Osternburg
Landessparkasse zu Oldenburg
IBAN: DE21280501000023405483
BIC: SLZODE22XXX
Überweisungszweck: Lettlandhilfe – Christusfigur – M. Urdze


Jēzus statujas tapšanas gaita

2021. gada maijs

Ojārs Feldbergs piekrīt veidot Jēzus statuju Limbiķu kapos

2021. gada septembris

Ir atrasts statujas akmens

2023. gada janvāris

Jēzus statujas modeļa veidošana no māla

2023. gada februārī

Statujas māla modeļa atliešana ģipsī

2023. gada jūlijs

Statujas kalšana granīta laukakmenī

2023. gada jūlijs

Piemienekļa vietas iekārtošana Limbiķu kapos

2023. gada jūlijs

Statujas aizvešana un uzstādīšana Limbiķu kapos

2023. gada 26. augustā

Jēzus statujas atklāšanas svētki Limbiķu kapos

Jēzus statujas atklāšanas svētki, kas bija paredzēti 2023. gada 26. augustā, tiek pārcelti uz 2024. gada pavasari.

 

Limbiķu kapi


Ojārs Feldbergs

Ojārs Feldbergs ar Jēzus statujas modeli

Dzimis 1947. gada 10. janvārī Rīgā. Viņa tēvs tolaik bija atgriezies no izsūtījuma Krievijā, taču 1949. gada marta deportācijas laikā viņu izsūtīja atkārtoti. Ojārs Feldbergs kopā ar mammu un jaunāko brāli dzīvoja Sarkandaugavā, mācījās celtniecības tehnikumā. 1976. gadā absolvēja studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļā.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Feldbergs pārcēlās uz tēva dzimto pusi Abavas pagastā un 1991. gadā iegādājās agrāko Firkspedvāles muižas kungu māju, pie kuras sāka iekārtot Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeju, ko 2018. gadā pārdēvēja par Pedvāles mākslas parku.

Feldberga mākslas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Valsts Tretjakova mākslas galerijā, Maskavā, citos muzejos, kā arī privātkolekcijās.


Projekta detalizētais apraksts